Vrijwilligerswerking

Security

Veiligheid, een aangename concertervaring voor ons publiek en het vermijden van overlast voor de buurt zijn reeds jaren prioriteit voor onze club. In de jaren ‘80 en ’90 werd gekozen om te werken met een privébedrijf om de veiligheid te verzekeren.  Dat had echter geen enkele band met ons publiek noch met de buurt.  Hun opvallende aanwezigheid werd door onruststokers eerder als uitdagend dan als constructief ervaren.  We bekeken de mogelijkheden om de brug te slaan met de buurt en om onze beveiligingsagenten lokaal te rekruteren.  Dit opzet mondde uit in een stewardproject waarin we met de nodige officiële opleiding en omkadering ervaren beveiligingsagenten kandidaat-stewards uit de buurt begeleidden tot opgeleide beveilingsagenten.

We stimuleren hen vervolgens om werk te zoeken in dit circuit en zo doorstroming en nieuwe stageplekken bij ons te verzekeren.

Kandidaat stewards mogen zich wenden tot info@vkconcerts.be

Andere mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of stages bij VK concerts

  • catering/ horeca/ hospitality (ontvangst artiesten en cliënteel)
  • bar, vestiare en ticketing
  • socio-cultureel werk
  • communicatie en promotie
  • productie
  • licht- en geluidstechniek

Voor meer info mail naar info@vkconcerts.be